За нас

notary

Нотариалната кантора на нотариус Светлана Кирилова отвори врати през септември 1998 година, когато бе поставено началото на нотариалната реформа в Република България.

Екипът ни с професионализъм, вещина и внимание се отнася към всеки един казус, към всеки един клиент.

Ако имате нужда от доверен съветник по въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, завещания, пълномощни, договори от различен характер или преписи на документи, обърнете се за съдействие към нас!

Нашият екип има дългогодишен опит в борбата с имотните измами и разполага с:

  • модерен софтуер за електронен архив;
  • връзка с информационната система Единство, обединяваща електронните регистри на завещанията, пълномощните за разпореждане с имоти;
  • достъп до национална база данни Население;
  • достъп до служебния регистър данни на МВР;
  • отдалечен достъп до имотния регистър за вписванията при Агенция по вписванията; 
  • достъп до Търговския регистър при Агенция по вписванията;
  • връзка със Служба по геодезия и кадастър при АГКК.

 

Доверете се на нашия професионализъм и опит!