"Нотариус Светлана Кирилова - Регистрационен № 001"

Нотариална кантора и нотариални услуги град Пловдив

Сделки с недвижими имоти

Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив изповядва сделки с недвижими имоти. Тук влизат нотариални актове за продажба на недвижими имоти …

Сделки с МПС

Ние ще Ви помогнем при извършване на сделки за МПС. Това включва продажба и дарение на МПС, лизингови договори за МПС, продажба на двигател на МПС продажба на трактори и др.

Пълномощни

В нотариалната кантора можете да откриете съдействие при издаване на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, търговски пълномощни, банкови пълномощни и др.

Договори

Нашият екип ще Ви помогне при заверяване на договори за доброволна делба на недвижими имоти, предварителни договори за продажба на недвижим имот и др.

Завещания

При нотариус Светлана Кирилова може да получите съдействие при извършване на саморъчни и нотариални завещания.

Преписи на документи

В Нотариалната кантора се извършват преписи на документи – преписи на дипломи; преписи на актове на раждане; преписи на актове на раждане; преписи на нотариални актове и др.