Сделки с МПС

Сделки с МПС

Нотариалната кантора на Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив извършва сделки с МПС. Ние ще ви помогнем при:

 

 

 

 

- продажба на МПС;

- дарение на МПС;

- лизингови договори за МПС;

- продажба на двигател на МПС;

- продажба на трактори, комбайни, ремаркета  и друга селскостопанска техника;

- продажба на други превозни средства.

 

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че при сделки с МПС-та е необходимо да предоставите на нотариуса  следните документи:

- Голям талон на МПС и документ от служба Местни данъци и такси при съответната община за платен данък,

*Ако МПС-то е придобито по време на брака, като продавачи следва да се явят и двамата съпрузи-лично или упълномощено лице, което пълномощно да е придружено от декларации по чл. 264, ал.2 от ДОПК и чл. 25, ал.8 от ЗННД, също нотариално заверени.