Пълномощни

ПълномощноВ нотариалната кантора можете да откриете съдействие при издаване на пълномощни за:

 

 

 

 

- пълномощни за разпореждане с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, делба, ипотека;
– търговски пълномощни;
– банкови пълномощни;
– пълномощни за управление на МПС;
– пълномощни за представителство пред административни, здравни, учебни заведения;
– пълномощни за представителство пред Министерства, общини, НАП и други учреждения.