Преписи на документи

Преписи на документиНотариалната кантора на Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив извършва преписи на документи:

 

 

 

 

- преписи на дипломи;

- преписи на актове на раждане;

- преписи на удостоверения за сключен граждански брак;

- преписи на нотариални актове;

- преписи на извлечения от документи и книжа – частни и официални.

Уважаеми клиенти, ако желаете да ви бъде издаден препис на документ, следва да представите на нотариуса оригинал или нотариално заверен препис от същия.

Преписи на ксерокопия на документи не се извършват.