Завещания

 НЗавещаниеотариус Светлана Кирилова, гр. Пловдив, извършва нотариално удостоверяване на следните видове завещания:

 

 

 

 - Саморъчни завещания – депозиране при нотариуса за съхранение,

обявяване, оттегляне, издаване на преписи от тях;

- Нотариални завещания – извършва се в присъствието на двама свидетели и се издава акт за нотариално завещание.