Екип

Нотариус Светлана Кирилова
Нотариус Светлана Кирилова

Нотариус Светлана Кирилова е родена през 1963 година в град Пловдив. Завършила е със златен медал Руската езикова гимназия „Иван Вазов”град Пловдив през 1981 година. През същата година е приета с отличие в специалност право на Юридическия факултет на СУ Свети Климент Охридски. Дипломира се като магистър по право през 1985 година. От 1988 година до 1992 година работи като юрисконсулт в държавно предприятие, а през 1992 година основава собствена фирма, която се занимава с външно-търговска дейност.

През 1998 година се явява на конкурс за нотариуси и е вписана под рег. № 001 в Регистъра на Нотариалната камара на Р България. През периода 2001г. – 2003 г. е заемала длъжността Председател на Регионална колегия на нотариусите за района на Пловдивски апелативен съд. От 2003 година до 2007 година е член на Контролния съвет на Нотариалната камара. Заемала е длъжността Председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за периода 2007 г. – 2010 г. и е била член на Съвета на нотариусите при Нотариалната камара за периода 2010 г.-2013 г., като през този период е участвала в много международни прояви и конгреси на нотариатите от европейските страни.

Наградена е с почетна грамота за принос към развитието на нотариата на Р България.

Очаквам Ви в кантората си, с желание да бъда полезна на всеки, потърсил моето съдействие!

Помощник-нотариус Десислава Кирилова-Зайкова

Десислава Кирилова-Зайкова е родена през 1985 година в град Пловдив.

Завършила е с отличие Математическата гимназия „Академик Кирил Попов” и същата година е приета в специалност право в Нов български университет. Дипломира се пред 2008 година като магистър по право.

Работи като помощник нотариус от 2012 година.

Вие може да се обърнете към помощник-нотариуса по всички въпроси свързани с нотариалните удостоверявания – сделки, пълномощни, договори, декларации и друг. Тя ще ви изслуша, ще ви даде напътствия, ще изготви необходимите ви документи, някои от които ще може да завери, а други от тях ще предостави за проверка и заверка на самия нотариус.

Вие ще получите от нея най-добрия професионален съвет, поднесен с чаровна усмивка!


Николина Гачева - сътрудник

Николина Гачева е родена през 1968 година в град Пловдив.

Работи в нотариалната кантора от самото й създаване, още през 1998 година.

Тя ще ви съдейства при изготвянето на всички видове документи – пълномощни, договори, декларации. Изключителен специалист в снабдяването с вещни тежести за имотите и работа с електронните регистри.

Винаги готова да помогне на всеки клиент и колега!

Елисавета Кьосева - сътрудник

Елисавета Кьосева е родена през 1963 година в град Пловдив.

Работи в кантората от 2000 година.

Тя е човекът, който ще откликне пръв на вашето телефонно обаждане и ще ви запише час за среща с нотариуса. Завежда архива на кантората и ще ви снабди с исканите от вас преписи от документи, ще ви направи справки, ще ви връчи вече вписаните нотариални актове.

Тя винаги е на работното си място и ще се ангажира лично да запознае нотариуса с вашия проблем!

Мариана Капуцова - сътрудник

Мариана Капуцова е родена през 1960 годин в град Пловдив.

Работи в кантората от 2005 година.

Завежда електронния регистър на нотариуса и връзката на кантората с информационната система „Единство”, обединяваща електронните регистри на завещанията, пълномощните за разпореждане с имоти.

Осъществява връзката на нотариус със Службата по вписванията при АВ Пловдив.

Албена Москова - сътрудник

Албена Москова е родена през 1977 година в град Пловдив.

Работи в кантората от 2012 година.

Може да и се доверите когато изготвя за вас всички видове документи, свързани с нотариалните удостоверявания.

Под вещия надзор на нотариуса, тя ще подготви вашите документи с изключително старание и отговорност.