Декларации

 

deklaraciaНотариалната кантора на Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив подготвя и заверява декларации за:

 

 

 

 

 

- декларации – съгласия за пътуване на деца в чужбина – носете си акта за раждане на детето;

- декларации за трудови доходи за работа в чужбина;

- декларации за по чл.264 ал 1 и ал. 2 от ДОПК;

- декларации по чл. 25 ал. 8 от ЗННД;

- декларации за произход на средствата при покупка на имот, МПС или друга движими вещ, както и при дарения на парични суми;

- декларации по чл. 26 от Семейния кодекс;

- декларации за избран имуществен режим.